Web Analytics Made Easy - StatCounter

เอชไอวี เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ากลัวที่จะพูด

ร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Speak OUT : ยิ่งพูด ยิ่งใกล้

ผลข้างเคียงของการทานเพร็พ อาการจะหายได้เอง รุก หรือรับ ทานเพร็พได้เหมือนกัน ยาเพร็พยี่ห้อไหนดีกว่ากัน ยา PrEP ยาทานก่อนรับเชื้อ ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้เกือบ 100% นวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับผู้ที่มีผลเลือดเป็นลบใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในกรณีมี่สัมผัสกับเชื้อไวรัส

ตรวจเอชไอวี

ตรวจเลือด ยาเพร็พ ทานยาต้าน

Speak OUT หนึ่งเสียงที่เข้าใจ เพื่อสร้างความต่างและเปลี่ยนแปลง

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบพูด ชอบเผยแพร่ข้อมูล อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารของโครงการ Speak OUT และร่วมกิจกรรมกับต่างๆของโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ