Web Analytics Made Easy - StatCounter
Speak OUT - Protect Yourself Easy & Fast

เอชไอวี เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ากลัวที่จะพูด

ร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตรวจเพื่อก้าวต่อ

การรับทราบสถานะผลเลือดของตนเองนั้นจะช่วยให้คุณมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ หากผลตรวจเป็นลบก็จะช่วยให้คุณป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ หากผลเป็นบวกก็จะช่วยให้คุณได้เข้ารับการรักษาได้เร็ว

เพร็พ PrEP

ยาเพร็พ เป็นยาสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี การทานเพร็พอย่างต่อเนื่อง จะช่วยป้องกันคุณจากเอชไอวีได้ เหมาะกับผู้ที่มีแฟนติดเชื้อเอชไอวี และต้องการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย และผู้ที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่ม

สุขภาพและการรักษา

ปัจจุบันการรักษาเชื้อเอชไอวี ได้ผลดีจนระดับปริมาณไวรัสลดลงเกือบเป็นศูนย์ และสามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้ ทำให้การติดต่อของเชื้อนี้ลดน้อยลงมาก และผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถดำรงชีวิตปกติสุขร่วมกับคนทั่วไป

Speak OUT : ยิ่งพูด ยิ่งใกล้

แคมเปญออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชายรักชาย ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงปัญหาของ เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดการตีตรา เพิ่มความใส่ใจในพฤติกรรมเสี่ยง การป้องกัน และส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงการตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.

ร่วมเป็นหนึ่งเสียง

ในทีม Speak OUT

รับสมัคร Ambassador มาร่วมเป็นหนึ่งในทีม Speak OUT เพื่อสร้างความต่างและเปลี่ยนแปลง หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบพูด ชอบเผยแพร่ข้อมูล อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารของโครงการ Speak OUT และร่วมกิจกรรมกับต่างๆของโครงการ เชิญสมัครได้เลย เพราะเราต้องการคนรุ่นใหม่ เหมือนคน


สมัครเข้าร่วมโครงการ