Web Analytics Made Easy - StatCounter

#PrEP เพร็พ วันละเม็ดป้องกันเอชไอวี

ทางเลือกใช้ป้องกันเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่ไม่มีเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องทานเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

Speak OUT : ยิ่งพูด ยิ่งใกล้

พูดคุยเรื่อง PrEP กับ เอฟ พิธีกรหนุ่มน้อยหน้ามล คนเชียงใหม่ ผู้ใช้ PrEP ในการเพิ่มการป้องกัน HIV ควบคู่ไปกับการใช้ถุงยางอนามัย น้องเอฟเริ่มใช้เพร็พมามากกว่าหนึ่งปี เพราะรู้ว่าเพร็พช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ และคิดว่าเป็นเหมือนเพื่อนค่อยป้องกันและปกป้องเพื่อนเสมอ พร้อมแชร์วิธิกินยาเพร็พแบบไม่ลืม

ตรวจเอชไอวี

ตรวจเลือด ยาเพร็พ ทานยาต้าน

Speak OUT หนึ่งเสียงที่เข้าใจ เพื่อสร้างความต่างและเปลี่ยนแปลง

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบพูด ชอบเผยแพร่ข้อมูล อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารของโครงการ Speak OUT และร่วมกิจกรรมกับต่างๆของโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ