Web Analytics Made Easy - StatCounter

ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่U=U

Undetectable = Untransmittable ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี แต่มีวินัยในการทานยาต้านไวรัสและดูแลตัวเองอย่างดี จนทำให้ไวรัสเอชไอวีในเลือดมีปริมาณน้อยมากหรือตรวจแทบจะไม่เจอแล้ว

Speak OUT : ยิ่งพูด ยิ่งใกล้

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี หากเราไม่ติด หรือไม่เป็นเอชไอวีก็สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ หากเราพบว่าเรามีเชื้อก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที ไม่ต้องรอให้แสดงอาการ จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างปกติ และสามารถวางแผนป้องกันคู่ของตนเองติดเชื้อ และชวนคู่ไปตรวจเลือดได้ ตรวจเลือดได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง รู้สถานะ ป้องกัน HIV ได้

ตรวจเอชไอวี

ตรวจเลือด ยาเพร็พ ทานยาต้าน

Speak OUT หนึ่งเสียงที่เข้าใจ เพื่อสร้างความต่างและเปลี่ยนแปลง

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบพูด ชอบเผยแพร่ข้อมูล อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารของโครงการ Speak OUT และร่วมกิจกรรมกับต่างๆของโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ