Web Analytics Made Easy - StatCounter

เอชไอวี เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ากลัวที่จะพูด

ร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Speak OUT : ยิ่งพูด ยิ่งใกล้

PrEP คืออะไร มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีความเสี่ยงแค่ไหน แล้วทำไมต้องทานด้วย หากเราใช้ถุงยางอนามัยอยู่แล้ว เพร็พ โดยจะมีกระบวนการทำงานในการลดทอนความเสี่ยงจากการที่เราไปสัมผัสกับเชื้อ HIV เพร็พป้องกันเอดส์

ตรวจเอชไอวี

ตรวจเลือด ยาเพร็พ ทานยาต้าน

Speak OUT หนึ่งเสียงที่เข้าใจ เพื่อสร้างความต่างและเปลี่ยนแปลง

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ชอบพูด ชอบเผยแพร่ข้อมูล อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ แบ่งปันข่าวสารของโครงการ Speak OUT และร่วมกิจกรรมกับต่างๆของโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ