กองทุนประกันสุขภาพกับสิทธิรักษาเอชไอวี

รู้หรือไม่ว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิของข้าราชการ ครอบคลุมถึงการตรวจและรักษาด้านเอชไอวีอีกด้วยเพราะทุกคนอาจมีความเสี่ยงได้ สิทธิในด้านนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลย ใครสะดวกใช้สิทธิแบบไหนก็ลองตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้

สิทธิบัตรทองและสิทธิข้าราชการ : สามารถเข้ารับบริการได้ตามโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ

สิทธิประกันสังคม : สามารถเข้ารับบริการตามโรงพยาบาลที่ระบุในสิทธิ

สอบถามเพิ่มเติม
– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สายด่วน 1330
– สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506
– กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400

—————————————-
จองคิวตรวจ HIV รับยา PrEP ยา PEP ฯลฯ
สะดวก ง่าย และเป็นความลับ คลิก!
https://love2test.org/th/clinic

อ่านข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเอชไอวีเพิ่มเติมที่นี่
เว็บไซต์ Speak Out Thailand www.speakoutthailand.com


#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์#จองตรวจเอชไอวี#สิทธิรักษาเอชไอวี#ประกันสังคม#ตรวจHIV