ความแตกต่างระหว่าง PrEP & PEP

ความแตกต่างระหว่างเพร็พและเป๊ป

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) และ PEP (Post-Exposure Prophylaxis) มีความแตกต่างในการใช้งาน ถึงแม้ชื่อจะค่อนข้างคล้ายกัน แต่หากเลือกใช้ไม่ถูกเวลาก็อาจส่งผลเสียได้ วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาทั้งสองนี้ มาแบ่งแยกให้ชัดเจนจะได้ไม่เข้าใจผิดและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องครับ

เพร็พ (PrEP)

คือ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่ใช้สำหรับก่อนมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แบบชายกับชาย ผู้ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ผู้ที่ไม่สามารถสวมถุงยางอนามัยได้ทุกครั้งที่มีเซ็กส์ หรือใช้ในคู่สามีภรรยาที่มีผลเลือดต่างและต้องการมีบุตร เพราะเพร็พไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ได้นั่นเอง การทานเพร็พที่ดีที่สุดจะต้องทานต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 เม็ด ซึ่งคล้ายคลึงกับการทานยาคุมกำเนิดของผู้หญิง รวมทั้งจะต้องมีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีก่อนเริ่มทานยา หลังการทานยา 1 เดือนและต่อเนื่องทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อติดตามประสิทธิภาพของยาเพร็พว่ายังช่วยคุณให้ปลอดภัยจากเชื้อได้หรือไม่ เราแนะนำให้คุณใช้ยานี้ร่วมกับถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพราะยาไม่ได้ออกฤทธิ์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้ ถุงยางอนามัยจึงยังเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณต้องการมีเพศสัมพันธ์

เป๊ป (PEP)

คือ ยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่ใช้สำหรับหลังมีเพศสัมพันธ์ในกรณีฉุกเฉิน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ได้แก่ ถุงยางอนามัยแตก ฉีดขาด หรือหลุดรั่วขณะมีเพศสัมพันธ์ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีเพศสัมพันธ์ในขณะมึนเมาขาดสติ หรือจะใช้ในกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ โดนอุปกรณ์ที่มีเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทิ่มตำหรือบาดมือ เป็นต้น การทานเป๊ปให้ได้ผลจะต้องทานให้เร็วที่สุดหลังมีความเสี่ยงไม่เกิน 72 ชั่วโมง และทานต่อเนื่องจนครบ 28 วัน ห้ามขาดยาเพื่อที่เป๊ปจะได้ช่วยออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเอชไอวีลงได้ ที่สำคัญเมื่อคุณทานยาครบหมดแล้ว ต้องกลับไปพบแพทย์อีกครั้งเพื่อทำการตรวจเอชไอวี เป็นการยืนยันผลว่าคุณไม่มีเชื้ออยู่จริง

สรุปความแตกต่างระหว่างเพร็พและเป๊ป

เพร็พเป๊ป
ทานเพื่อป้องกันก่อนมีความเสี่ยงเอชไอวีทานเพื่อป้องกันหลังมีความเสี่ยงเอชไอวี
ใช้กรณีมีความเสี่ยงบ่อยและคาดการณ์ได้ว่าจะมีเซ็กส์เมื่อไหร่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ถุงยางอนามัยแตก หรือมีเซ็กส์ไม่ได้ป้องกัน
ทานก่อนมีความเสี่ยง 7 วันและต่อเนื่องวันละ 1 เม็ดทานหลังมีความเสี่ยงไม่เกิน 72 ชม.และต่อเนื่อง 28 วัน
หากไม่มีความเสี่ยงแล้วสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาเพร็พได้ทานครบแล้วให้กลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันผลเอชไอวี

สิ่งหนึ่งที่ยาทั้งสองชนิดนี้มีความเหมือนกัน คือ การที่ผู้ทานจะต้องมีผลตรวจเลือดเอชไอวีเป็นลบ และจะต้องมีวินัยในการทานยาทุกวันตามแพทย์สั่ง จึงจะช่วยป้องกันเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

🌐 อ่านข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเอชไอวีเพิ่มเติมที่นี่
เว็บไซต์ Speak Out Thailand 💙
➡️ www.speakoutthailand.com/prep
➡️ www.speakoutthailand.com/pep

จองคิวตรวจ HIV รับยา PrEP ยา PEP ฯลฯ
สะดวก ง่าย และเป็นความลับ คลิก!
https://love2test.org/th/clinic