โรคซิฟิลิสติดต่อได้อย่างไร?

• ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ติดต่อขณะสัมผัสเยื่อบุ ช่องคลอด ท่อปัสสาวะ ทวารหนัก หรือช่องปาก• ติดต่อจากแม่สู่ลูก เชื้อนี้สามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกในขณะตั้งครรภ์หรือระหว่างการคลอด• ติดต่อทางอื่น เมื่อผิวหนังที่มีแผลสัมผัสกับแผลที่มีเชื้อซิฟิลิส จะมีโอกาสติดเชื้อได้

อาการของโรคซิฟิลิส

สามารถรักษาโดยการรับประทานยาปฏิชีวนะ หรือโดยการฉีดยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เป็น ยาที่ใช้รักษาคือ Penicillin การรักษาซิฟิลิสจะต้องรักษาทั้งตัวเองและคู่นอน และควรงดการมีเพศสัมพันธ์หรือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง จนกว่าแผลจะหายสนิท และควรแจ้งให้คู่นอนทราบ เพื่อมารับการรักษาด้วย ซิฟิลิสสามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสอย่างสม่ำเสมอ

ป้องกันซิฟิลิสอย่างไร

• ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ• ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือถ้าจำเป็นก็ควรป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง• หลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะการใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกัน• การล้างอวัยวะเพศ ปัสสาวะ หรือสวนล้างช่องคลอด ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งซิฟิลิสได้

—————————————-

จองคิวตรวจ HIV รับยา PrEP ยา PEP ฯลฯสะดวก ง่าย และเป็นความลับ คลิก! https://love2test.org/th/clinic

อ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Speak Out Thailand www.speakoutthailand.com