ตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้บ่อบแค่ไหน?

หลายคนอาจสงสัยเกี่ยวกับความถี่ในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ว่าควรเข้ารับการตรวจบ่อยแค่ไหน ถึงจะได้ผลตรวจที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองไม่มีเชื้อเอชไอวี

หากคุณเป็นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง ควรเข้ารับการตรวจเป็นประจำทุก 3 – 6 เดือน แต่ถ้ามีโอกาสเสี่ยงไม่สูงมาก ก็ควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีในร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและสำหรับคนไทยทุกคนมีสิทธิเข้ารับการตรวจเอชไอวีตามโรงพยาบาลของรัฐฟรีปีละ 2 ครั้ง หากสะดวกตรวจ ณ โรงพยาบาลของรัฐก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

ควรเข้ารับการตรวจเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการรับประทานยา PrEP เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ทั้งนี้ ถ้าเพิ่งเผชิญความเสี่ยงมาไม่นาน ผู้มีความเสี่ยงควรรีบเข้ารับการตรวจทันทีที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่ เพราะยิ่งตรวจเร็ว รู้ผลเร็ว จะช่วยให้วางแผนการใช้ชีวิตต่อไปได้เร็วนะครับ

—————————————-
อ่านบทความเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี (HIV Test)
เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Speak Out Thailand
https://www.speakoutthailand.com/hiv-test


#เอชไอวี#ตรวจเอชไอวี#HIV#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์