ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกรุงเทพ

ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกรุงเทพ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) เป็นปัญหาสุขภาพระดับโลก กรุงเทพฯ เมืองที่คึกคักก็เช่นเดียวกัน การเข้าใจกระบวนการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพโดยรวมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค บทความนี้มุ่งเน้นที่จะให้คำแนะนำอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกรุงเทพฯ ครอบคลุมทั้งความสำคัญของการตรวจ ตัวเลือกที่มี คลินิกที่แนะนำ และเคล็ดลับสำคัญสำหรับประสบการณ์ที่ราบรื่น

ในหัวข้อแรกของบทความ เราจะเจาะลึกถึงความสำคัญยิ่งยวดของการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) การทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ความสำคัญของการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) เป็นเรื่องสำคัญต่อการดูแลสุขภาพทางเพศของคุณ โรคเหล่านี้สามารถแพร่กระจายระหว่างบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ โดยไม่แสดงอาการใด การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ดังนี้:

 1. การป้องกันการแพร่กระจาย:
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้โดยไม่แสดงอาการ การตรวจหาโรคจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อทราบสถานะของตน และสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น
 • การใช้ถุงยางอนามัยเป็นประจำ แม้จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดการติดเชื้อได้ การตรวจหาโรคเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ และช่วยลดความเสี่ยง
 • การตรวจหาโรคในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย บุคคลที่มีคู่นอนหลายคน บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี จะช่วยลดการแพร่กระจายโรคในวงกว้าง
 1. การรักษาโรค:
 • การตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้น จะช่วยให้การรักษาได้ผลดี และลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิด หากไม่ได้รับการรักษา อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น ภาวะมีบุตรยาก มะเร็ง โรคเอดส์
 • การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV
ความสำคัญของการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 1. การดูแลสุขภาพ:
 • เป็นการตรวจสุขภาพทางเพศ ช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง
 • การตรวจหาโรค เป็นการคัดกรองโรคอื่นๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก
 • การตรวจหาโรค ช่วยให้เกิดความสบายใจ ลดความกังวล และช่วยให้มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัย
 1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี:
 • แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
 • การตรวจหาโรค ช่วยสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจในความสัมพันธ์
 • การตรวจหาโรค ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
 1. การลดค่าใช้จ่าย:
 • การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระยะเริ่มต้น มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะท้าย
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่ายสูง
 • การตรวจหาโรค เป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

ประเภทของตัวเลือกการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กลุ่มโรคที่ติดต่อได้ผ่านการสัมผัสทางเพศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากแบคทีเรีย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากแบคทีเรีย

 • หนองในแท้: เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae อาการจะแสดงออกภายใน 2-10 วันหลังจากได้รับเชื้อ
 • หนองในเทียม: เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis อาการอาจไม่แสดงออก หรือแสดงออกหลังจากได้รับเชื้อ 1-3 สัปดาห์
 • ซิฟิลิส: เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum อาการจะแสดงออกเป็นระยะๆ เริ่มจากแผลริมแข็ง ต่อมน้ำเหลืองโต followed by ผื่น
 • แผลริมอ่อน: เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Haemophilus ducreyi เกิดแผลที่อวัยวะเพศ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากไวรัส

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากไวรัส

 • เริม: เกิดจากเชื้อไวรัส herpes simplex virus (HSV) เกิดตุ่มน้ำใสบริเวณอวัยวะเพศ
 • หูดหงอนไก่: เกิดจากเชื้อ Human papillomavirus (HPV) เกิดติ่งเนื้อบริเวณอวัยวะเพศ
 • ไวรัสตับอักเสบบี: เกิดจากเชื้อ Hepatitis B virus (HBV)
 • ไวรัสเอชไอวี: เกิดจากเชื้อ Human immunodeficiency virus (HIV)

ตัวเลือกการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

วิธีการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การตรวจเลือดเชื้อ HIV, ไวรัสตับอักเสบบี, ซิฟิลิส
การตรวจปัสสาวะหนองในแท้, หนองในเทียม
การตรวจจากแผลแผลริมอ่อน
การตรวจจากสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศเชื้อเริม, หูดหงอนไก่

สถานที่ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกรุงเทพฯ

คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง

 • สาขารามคำแหง
 • เวลาทำการ: เสาร์-อาทิตย์ เวลา 12:00-16:30 น. พฤหัสบดี-ศุกร์-จันทร์ เวลา 13:00-17:30 น. (ปิดวันอังคาร-พุธ)
 • ที่อยู่: 1/3 ซ.รามคำแหง 97 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/hRk8eFKQE64xPwc66
 • เบอร์โทร: 0917927023
 • จองคิว: www.love2test.org/clinic/rainbow-sky-association-of-thailand-rsat

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)

 • สาขาสะพานควาย
 • เวลาทำการ: เปิดพุธ-อาทิตย์ เวลา 13:00-19:00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร)
 • ที่อยู่: 1417/31 ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/RJ7iFn5yJGmc7fhM9
 • เบอร์โทร: 021150251
 • จองคิว: www.love2test.org/clinic/swing-saphankhwai
 • สาขาสีลม
 • เวลาทำการ: เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 11:00-17:00 น. เฉพาะวันศุกร์ เวลา 11:00-17:00 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์)
 • ที่อยู่: อาคารเลขที่ 3 ชั้น 5 ซอยพัฒษ์พงศ์ 1 ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/jdDJnSpYtQZYN1kX8
 • เบอร์โทร: 026329501
 • จองคิว: www.love2test.org/clinic/swing-silom

คลินิกรักษ์เพื่อนคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • เวลาทำการ: เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์)
 • ที่อยู่: 681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/Eb7zg4icWBCrNgzp7
 • เบอร์โทร: 0951134844
 • จองคิว: www.love2test.org/clinic/rakpuen-nawamin

BRO บางกอกเรนโบว์

 • สาขาสะพานควาย
 • เวลาทำการ: เปิดทุกวัน จันทร์-พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 08:30-15:00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 13:00-17:30 น. เฉพาะวันอังคาร เวลา 09:00-15:00 น.
 • ที่อยู่: 1511/28 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/ktBhtA93BGWxfaVK6
 • เบอร์โทร: 022361555
 • จองคิว: www.love2test.org/clinic/bro-health-center

คลินิกแทนเจอรีน

 • เวลาทำการ: เปิดจันทร์-เสาร์ เวลา 11:00-15:00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
 • ที่อยู่: 1109/319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 11 ยูนิต 1116 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/s6rrpdV5FfMBLVX19
 • เบอร์โทร: 021605372
 • จองคิว: www.love2test.org/tangerine-community-health-clinic

พีเอสเคคลินิก

 • เวลาทำการ: เปิดพฤหัสบดี-อังคาร เวลา 11:00-20:00 น. (ปิดวันพุธ)
 • ที่อยู่: Move Amaze ชั้น 4, 24/25 ซอยลาดพร้าว 19 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/4NkAVUM9YpAPEaoW8
 • เบอร์โทร: 0950494142
 • จองคิว: www.love2test.org/psk-clinic

พัลซ์ คลินิก นานา

 • เวลาทำการ: เปิดทุกวัน เวลา 10:00-19:00 น.
 • ที่อยู่: Trendy Building, Ground Floor Room, 10/1 ซ.สุขุมวิท 13 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/8iVgx1JYh3XZAaNP9
 • เบอร์โทร: 0959156385
 • จองคิว: www.love2test.org/pulseclinic

BUDDY CU คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • เวลาทำการ: เปิดวันศุกร์ เวลา 13:00-14:00 น. (ปิดวันอาทิตย์-พฤหัสบดี)
 • ที่อยู่: 1873 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/r87qsg2nLq6qDnWq6
 • เบอร์โทร: 0633935230
 • จองคิว: www.love2test.org/buddy-cu-clinic

Safe Clinic

 • เวลาทำการ: เปิดทุกวัน เวลา 12:00-19:00 น.
 • ที่อยู่: ห้อง 314 ชั้น 3 อาคารไทมส์ สแควร์ ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/1Lf2UbSzXv5WQyf67
 • เบอร์โทร: 0835344555
 • จองคิว: www.love2test.org/safe-clinic

คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย

 • เวลาทำการ: เปิดจันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30 น. (ปิดเสาร์-อาทิตย์)
 • ที่อยู่: 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • Map: https://maps.app.goo.gl/qqAMmFKWcQsoqwB36
 • เบอร์โทร: 022516711
 • จองคิว: www.love2test.org/anonymousclinic
เทคนิคสำหรับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบไร้กังวล

เทคนิคสำหรับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบไร้กังวล

ก่อนเข้ารับการตรวจ

 • เตรียมตัวให้พร้อม: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประเภทของการตรวจ สถานที่ตรวจ เตรียมเอกสารประจำตัว และเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่าย (หากมี)
 • พักผ่อนให้เพียงพอ: นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ เพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย
 • ทานอาหารเช้า: ทานอาหารเช้าเบาๆ เพื่อป้องกันอาการหน้ามืด
 • ลดความกังวล: หายใจเข้าลึกๆ ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ พยายามคิดบวก
 • หาเพื่อนร่วมทาง: ชวนเพื่อน คนรัก หรือสมาชิกในครอบครัวไปด้วย เพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย

ระหว่างเข้ารับการตรวจ:

 • แจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วน: แจ้งประวัติการเจ็บป่วย ยาที่ทาน และพฤติกรรมทางเพศ แก่แพทย์หรือพยาบาลอย่างตรงไปตรงมา
 • ถามคำถาม: สอบถามแพทย์หรือพยาบาลเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ ผลลัพธ์ ผลข้างเคียง และวิธีการรักษา
 • ผ่อนคลาย: หายใจเข้าลึกๆ ฟังเพลง อ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
 • อย่ากังวลกับผลลัพธ์: พยายามคิดบวก เตรียมรับมือกับผลลัพธ์ทั้งในกรณีที่เป็นบวกและลบ

หลังเข้ารับการตรวจ:

 • ดูแลตัวเอง: ทานอาหาร พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
 • ติดตามผล: นัดหมายแพทย์เพื่อรับฟังผลลัพธ์ ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับแนวทางการรักษา และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาสุขภาพ: ป้องกันการติดเชื้อซ้ำ ใช้ถุงยางอนามัย ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปคือ การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกรุงเทพฯ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพทั้งของตัวเราเองและสุขภาพของสังคม คู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ตั้งแต่ความสำคัญของการตรวจ ประเภทของการตรวจ สถานพยาบาลที่แนะนำ และเทคนิคสำหรับการตรวจแบบไร้กังวล การดูแลสุขภาพทางเพศอย่างรับผิดชอบเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี และสร้างสังคมที่ปลอดภัย อย่าลืมว่า การทำความเข้าใจกระบวนการตรวจ คือ ก้าวแรกสู่การดูแลสุขภาพทางเพศอย่างรอบคอบ