ฝีดาษวานร กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง!

ฝีดาษวานร กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง!

ฝีดาษวานร เป็นโรคไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ ส่วนใหญ่พบในภูมิภาคแอฟริกากลางและตะวันตก การแพร่เชื้อของ ฝีดาษวานร เกิดขึ้นจากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์หรือมนุษย์ที่ติดเชื้อ ไวรัสสามารถติดได้โดยการสัมผัสสารคัดหลั่งในร่างกาย เช่น เลือด น้ำลาย หรือรอยโรค นอกจากนี้ การแพร่เชื้อจากคนสู่คนยังเป็นไปได้ทางละอองหายใจ การไอ การจาม การสัมผัสใกล้ชิด หรือการสัมผัสกับของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อน อาการของโรคฝีดาษวานรจะคล้ายกับไข้ฝีดาษทั่วไป จะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และมีผื่นที่ลุกลามเป็นแผลที่พัฒนากลายเป็นตุ่มน้ำ ในขณะที่โรคดังกล่าวทำให้เกิดอาการป่วยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไข้ทรพิษ กรณีที่รุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ในบุคคลที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือร่างกายไม่แข็งแรง

ทำความเข้าใจกับ ฝีดาษวานร

ฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง (Mpox) เป็นโรคไวรัสที่หาได้ยากซึ่งอยู่ในตระกูลไวรัสเดียวกันกับไข้ทรพิษและอีสุกอีใส พบครั้งแรกในปี 1958 เมื่อเกิดการระบาดในลิงที่เลี้ยงไว้เพื่อการวิจัย โรคนี้สามารถติดต่อสู่คนได้โดยการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะและการแพร่เชื้อจากคนสู่คน

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโรค: 

ทำความเข้าใจกับ ฝีดาษวานร
 • อาการ: อาการโรคฝีดาษจะคล้ายแต่รุนแรงกว่าไข้ทรพิษ โดยทั่วไปจะปรากฏภายใน 1 ถึง 3 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อไวรัส อาการทั่วไป ได้แก่ มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองบวมโต และรู้สึกไม่สบายทั่วไป ผื่นที่มีลักษณะเฉพาะจะพัฒนา มักเริ่มขึ้นบนใบหน้า และแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 • การแพร่เชื้อ: ฝีดาษวานร สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น การสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งในร่างกาย หรือรอยโรค การแพร่เชื้อจากคนสู่คนสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางละอองฝอยในทางเดินหายใจ การสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือการสัมผัสกับแผลที่ผิวหนังของผู้ติดเชื้อ ไวรัสยังสามารถแพร่กระจายผ่านวัตถุที่ปนเปื้อน เช่น เครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว หรือเสื้อผ้า
 • การระบาด: ฝีดาษวานร ส่วนใหญ่พบในประเทศแอฟริกากลางและตะวันตก โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ผู้คนสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานผู้ป่วยและการระบาดเป็นระยะๆ นอกทวีปแอฟริกา รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดยปกติแล้วผู้เดินทางจากภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจะนำเข้าโรคนี้มายังไทย
 • การรักษา: ไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะสำหรับโรคฝีดาษลิงนี้ การดูแลเป็นไปแบบประคับประคอง เช่น การบรรเทาอาการปวด การจัดการภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย อย่างวัคซีนไข้ทรพิษ ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโรคฝีดาษลิงสามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันได้
 • การป้องกัน: การป้องกันโรคนี้เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ ปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดี ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อฝีดาษวานร

การแพร่เชื้อของ ฝีดาษวานร

 • การแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน: แหล่งที่มาหลักของการติดเชื้อ ฝีดาษวานร ในมนุษย์คือการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ติดเชื้อ ไวรัสสามารถส่งผ่านผ่านการกัดหรือข่วนจากสัตว์ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ สารคัดหลั่งในร่างกาย  เลือด หรือเนื้อเยื่อสามารถนำไปสู่การแพร่เชื้อได้เช่นกัน ผู้คนก็ติดเชื้อได้จากการสัมผัสกับของใช้ที่ปนเปื้อนไวรัสหรือสัมผัสกับแผลโรคโดยตรง
 • การแพร่เชื้อจากคนสู่คน: ฝีดาษวานร สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ละอองฝอยในระบบทางเดินหายใจที่ผู้ติดเชื้อผลิตขึ้นเมื่อไอ จาม หรือพูดคุยอย่างชิดใกล้ อาจมีไวรัสและทำให้ผู้อื่นที่สูดดมละอองเหล่านั้นติดเชื้อได้ การสัมผัสใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ หรือรอยโรคที่ผิวหนังของผู้ติดเชื้อ เช่น การสัมผัสรอยโรคหรือการแบ่งปันสิ่งของที่ปนเปื้อน ก็อาจนำไปสู่การแพร่เชื้อได้เช่นกัน
การแพร่เชื้อของ ฝีดาษวานร

อาการทั่วไปของ ฝีดาษวานร

อาการของโรคฝีดาษลิงมักเกิดขึ้นภายใน 1-3 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับเชื้อไวรัส นี่คืออาการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโรคฝีดาษวานร:

 • ฝีดาษวานรมักจะเริ่มต้นด้วยอาการไข้ หนาวสั่น เป็นอาการแรกที่สังเกตได้ ไข้จะอยู่ในระดับปานกลาง และคงอยู่เป็นเวลานานหลายวัน
 • มีอาการปวดศีรษะ ซึ่งมีรู้สึกปวดตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดเมื่อยตามร่างกาย และรู้สึกไม่สบาย อ่อนเพลีย
 • ต่อมน้ำเหลืองโต ใช้มือคลำจะเจอการบวม เพราะต่อมน้ำเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และจะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส
 • หลังจากมีอาการเริ่มแรก ผื่นจะเกิดขึ้นที่ใบหน้าแล้วกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ผื่นจะลุกลามจากตุ่มนูนขึ้นเป็นตุ่มน้ำ ซึ่งในที่สุดจะลอกออกและตกสะเก็ด
อาการทั่วไปของ ฝีดาษวานร

วิธีป้องกันฝีดาษวานร

มาตรการป้องกันมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคฝีดาษวานร ต่อไปนี้เป็นมาตรการป้องกันที่แนะนำ:

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์: จำกัดการสัมผัสสัตว์โดยตรง โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ เนื่องจากสัตว์เหล่านี้สามารถเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสได้ ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงการจับต้อง หรือสัมผัสสัตว์ป่วยหรือตายด้วยเช่นกัน
 • รักษาสุขอนามัยที่ดี: ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากจับต้องสัตว์หรือสิ่งของที่อาจปนเปื้อน หากไม่มีสบู่ให้ใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%
 • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: เมื่อทำงานกับสัตว์ที่อาจติดเชื้อหรือจับตัวอย่างสัตว์ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ หน้ากาก ชุดคลุม และแว่นตา สิ่งนี้สามารถช่วยป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับไวรัส
 • ปิดปากและจมูกด้วยทิชชู่หรือข้อศอกเมื่อไอหรือจาม ทิ้งทิชชู่ที่ใช้แล้วให้ถูกต้องและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องพูดคุยใกล้ชิดกับใครหรืออยู่ในบริเวณแออัด
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ: หากมีข้อสงสัยหรือได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาษลิง ให้ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ที่มีแผลที่ผิวหนัง ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อควรระวังที่เหมาะสม
 • ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ หรือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่าเขามีเชื้อฝีดาษวานรอยู่หรือไม่
 • รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข: ติดตามข่าวสารและแนวทางล่าสุดจากหน่วยงานหรือองค์กรด้านสุขภาพในท้องถิ่น เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะกับภูมิภาคของคุณ
วิธีป้องกัน ฝีดาษวานร

การวินิจฉัยและการรักษา ฝีดาษวานร

การวินิจฉัยโรคฝีดาษวานร มักเกี่ยวข้องกับการประเมินทางคลินิก การตรวจในห้องปฏิบัติการ และการพิจารณาประวัติและอาการของผู้ป่วย ต่อไปนี้เป็นประเด็นหลักในการวินิจฉัย:

 • การประเมินทางคลินิก: แพทย์จะประเมินอาการของผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ และการสัมผัสกับสัตว์หรือบุคคลที่ติดเชื้อ ลักษณะอาการของโรค เช่น ไข้ ผื่น และต่อมน้ำเหลืองบวม สามารถช่วยชี้แนะการวินิจฉัยได้
 • การตรวจในห้องปฏิบัติการ: มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยืนยันการมีอยู่ของไวรัส ฝีดาษวานร และวินิจฉัยโรคอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างที่นำมาจากรอยโรคที่ผิวหนัง เก็บตัวอย่างแผลในลำคอ หรือตัวอย่างเลือดมักจะวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (PCR) หรือการเพาะเลี้ยงไวรัส
 • การวินิจฉัยแยกโรค: ฝีดาษวานร มีความคล้ายคลึงกันกับสภาวะอื่นๆ เช่น อีสุกอีใส การติดเชื้อไวรัสอื่นๆ และการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด แพทย์จะพิจารณาความเป็นไปได้เหล่านี้ และใช้ผลการตรวจเพื่อแยกแยะโรคฝีดาษลิงจากโรคอื่นๆ

ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสสำหรับโรคฝีดาษวานรโดยเฉพาะ การรักษามุ่งเน้นไปที่การดูแลแบบประคับประคองเป็นหลักเพื่อบรรเทาอาการและส่งเสริมการฟื้นตัว นี่คือองค์ประกอบหลักของการรักษาโรค:

 • การรักษาตามอาการ: สามารถให้ยา เช่น อะเซตามิโนเฟน (พาราเซตามอล) เพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดได้ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) อาจใช้เพื่อบรรเทาอาการไม่สบายที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ
 • การควบคุมการติดเชื้อ: มีการใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคฝีดาษในสถานพยาบาล ข้อควรระวังในการแยกตัว รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเหมาะสมโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ
 • การดูแลบาดแผล: ที่ผิวหนังอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียรอง ควรรักษาความสะอาดและปิดแผลที่ผิวหนังของผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติม
 • การฉีดวัคซีน: วัคซีนฝีดาษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับไวรัสฝีดาษลิงสามารถป้องกันโรคฝีดาษได้ ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคฝีลิงหรือระหว่างการระบาด การรณรงค์ให้วัคซีนอาจถูกนำมาใช้เพื่อช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรค

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ตุ่มซิฟิลิส มีลักษณะอย่างไร?

โรคเอดส์คืออะไร แตกต่างจากเอชไอวีอย่างไร?

ฝีดาษวานร เป็นโรคซึ่งสามารถติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ติดเชื้อหรือจากคนสู่คน การแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนเกิดขึ้นได้จากการกัด การข่วน หรือการสัมผัสกับสารคัดหลั่งในร่างกายหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อ การแพร่เชื้อจากคนสู่คนสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางละอองในระบบทางเดินหายใจ การสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ หรือรอยโรคที่ผิวหนังของผู้ติดเชื้อ อาการของโรคฝีลิง ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองบวม หนาวสั่น และมีผื่นที่มีลักษณะเฉพาะตั้งแต่ตุ่มน้ำไปจนถึงตุ่มน้ำใส การวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับการประเมินทางคลินิกและการตรวจในห้องปฏิบัติการ ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับ ฝีดาษวานร และมีการดูแลแบบประคับประคอง เพื่อบรรเทาอาการ มาตรการป้องกัน เช่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ หลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จัก และการรักษาสุขอนามัยที่ดีครับ