#Let’s Stop HIV Together

หนึ่งเสียง
เพื่อสร้างความต่าง

มาร่วมพูดคุยสร้างสังคมที่น่าอยู่ ด้วยพลังเสียงของพวกเรา เพื่อลดควาความต่างและเลื่อมล้ำ เพิ่มพลังงานบวก  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่เราอยู่ให้เกิดความเข้าใจ

Our partners

เอชไอวี ตรวจก่อน

รู้ก่อน วางแผนได้


Know Your Status:

หากคุณมีความเสี่ยง การตรวจเลือดทุกๆ 3-6 เดือน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะคุณสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้

SpeakOUT

Speak OUT ปัจจุบันการรักษาเชื้อเอชไอวี ได้ผลดีจนระดับปริมาณไวรัสลดลงเกือบเป็นศูนย์ และสามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้ ทำให้การติดต่อของเชื้อนี้ลดน้อยลงมาก และผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถดำรงชีวิตปกติสุขร่วมกับคนทั่วไป

Buddy +

Buddy+ เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียว
ชุมชนของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสพการณ์

หาเพื่อนคุยผ่าน กลุ่ม LINE

ชุมชนของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสพการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรา เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนของเราให้แข็งแรง

สนับสนุนโดย

Love Foundation
มูลนิธิเพื่อรัก