Web Analytics Made Easy - StatCounter

Speak OUT Ambassadors

เอกรัตน์ เตชะสาน: กรุงเทพมหานคร

อาการเอดส์
ยาต้านเอดส์
ตรวจเอชไอวี
ตรวจเอดส์
เป็นเอดส์


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

เพียงหนึ่งเสียง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ยาต้าน

ผมทานเพร็พ มาทั้งหมดเกินกว่า 3 ปี  เพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ถุงยางและมีอัตราการเสียงสูง หลังทานเพร็พไม่พบว่ามีผลข้างเคียง ไลฟ์สไตร์ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ว่าหากเราใส่ถุงยางด้วย ก็ช่วยป้องกันเรามากขึ้น   การใข้เพร็พทำให้เรามั่นใจว่าเราปลอดภัยจากเอชไอวี และผมไม่เคยพลาดการทานยา เพราะว่าตัวผมเองตั้งนาฬิกาไว้  อยากให้เพื่อนที่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยง ลองเปิดใจศึกษาเพร็พดูครับ เพร็พทานวันละเม็ดป้องกันเอชไอวี

สถานทีตรวจเอชไอวี