Web Analytics Made Easy - StatCounter

Speak OUT Ambassadors

เอฟ [F] ชัยล์ญณัฐฏ์: เชียงใหม่

อาการเอดส์
ยาต้านเอดส์
ตรวจเอชไอวี
ตรวจเอดส์
เป็นเอดส์


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

เพียงหนึ่งเสียง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ยาต้าน

เอฟ พิธีกรหนุ่มน้อยหน้ามล คนเชียงใหม่ ผู้ใช้ PrEP ในการเพิ่มการป้องกัน HIV ควบคู่ไปกับการใช้ถุงยางอนามัย น้องเอฟเริ่มใช้เพร็พมามากกว่าหนึ่งปี โดยรับเพร็พที่ @mplus เพราะรู้ว่าเพร็พช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ และคิดว่าเป็นเหมือนเพื่อนค่อยป้องกันและปกป้องเพื่อนเสมอ เอฟเชื่อว่า เมื่อเรามีความเสียง เราก็ควรจะป้องกัน เพร็พเป็นเหมือเพื่อนที่ช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัย อยู่เสมอ

สถานทีตรวจเอชไอวี