Web Analytics Made Easy - StatCounter

Speak OUT Ambassadors

ปังปอนด์ กฤตนัน ดิษฐบรรจง: กรุงเทพมหานคร

อาการเอดส์
ยาต้านเอดส์
ตรวจเอชไอวี
ตรวจเอดส์
เป็นเอดส์


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

เพียงหนึ่งเสียง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ ป้องกัน ยอมรับ และรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์


สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ยาต้าน

เราอยากส่งต่อบทเรียนให้กับคนอื่น ๆ เพื่อที่จะส่งบทเรียนเพื่อให้คนอื่นทำต่่อ แต่ส่งบนเรียนเพื่อให้เป็นความทรงจำ เพราะว่าการที่เราทำแบบนี้ มันส่งผลแบบนี้เกิดขึ้น แล้วก็เพื่อให้ตัวเราเป็นตัวแทนของความรู้ เรื่อง HIV สู่ผู้คนอื่น ๆ นะครับ ทำให้ไม่ปิดตา เลือกปฎิบัติ มีทัศนคติที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งเป็นส่ิ่งที่เราวาดฝัน และตั้งเป้าหมายให้ว่าให้มันเป็นสักวันหนึ่ง อย่างนี้ครับ feedback ที่ได้รับกลับมา ก็โอเคอยู่ครับผม ก็มีคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่ออกไปในทางที่บอกให้กำลังเรามากกว่า  เข้าใจเรานะครับเปิดใจรับเราเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเขา ผมว่าตรงนี้มันเป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งของคนไทย
 

สถานทีตรวจเอชไอวี