HIV ตรวจไว รักษาได้

ไวรัสเอชไอวี ไวรัสที่ส่งต่อผ่านพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเอดส์ ในอดีตถือเป็นไวรัสที่น่ากลัวและยากต่อการรักษา แต่ในปัจจุบัน ด้วยวิวัฒนาการทางแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้การรักษาเอชไอวีพัฒนาขึ้นจนสามารถรักษาด้วยวิธีกินยาต้านไวรัสเพื่อกดไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่วร่างกายและไม่สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ ช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพแข็งแรง ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้และมีอายุยืนยาวเทียบเท่ากับคนปกติ

เริ่มต้นการรักษาเอชไอวีด้วยการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในร่างกายจากนั้นเข้าสู่การรักษาด้วยการกินยาต้านไวรัส หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการรับเชื้อหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ และปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำ

ยิ่งตรวจเร็ว เราจะยิ่งรู้สถานะของตัวเองเร็วซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษาและการวางแผนการใช้ชีวิตขอเพียงแค่เราใส่ใจสุขภาพของตัวเอง ก็จะสามารถควบคุมไม่ให้ไวรัสเอชไอวีตัวร้ายมาทำลายเราได้แล้วครับ

“Know your status: ตรวจไว รักษาได้”

—————————————-
จองตรวจเอชไอวี เพร็พ เป๊ป Online
ได้ที่ www.love2test.org

-อ่านบทความเกี่ยวกับเอดส์ (AIDS)
เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Love Foundation
https://www.lovefoundation.or.th/aids


#เอดส์#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์#เอชไอวี#อาการเอดส์#ป้องกันเอดส์#AIDS#วันเอดส์โลก