Web Analytics Made Easy - StatCounter

ตรวจเอชไอวี [HIV Test]

"หากคุณสงสัยว่าตนจะติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่" และต้องการตรวจเลือด หรือหลาย ๆ คนอาจจะเรียกว่า ตรวจเอดส์ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการตรวจเอชไอวี หรือตรวจเอดส์ถือเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่สิ่งที่น่าอายอีกต่อไป ควรทำจิตใจให้สบาย การตรวจเลือดถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการเอาใจใส่สุขภาพของคุณ โดยปัจจุบันมีนโยบายจากทางภาครัฐ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ณ โรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการ หรือสามารถค้นหาสถานที่ตรวจใกล้บ้านคุณบนเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งขั้นตอนในปัจจุบันนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถรู้ผลได้ภายในวันที่ทำการตรวจ ข้อมูลของคุณจะถูกปกปิดเป็นความลับ

โดยวิธีการตรวจหลักๆ ในปัจจุบัน ได้แก่

 • การตรวจเอชไอวี แบบ Anti-HIV โดยวิธีนี้จะสามารถตรวจได้หลังจากมีความเสี่ยงมาประมาณ 2-6 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถรู้ผลได้เลย (แล้วแต่ขั้นตอนของแต่ละสถานที่ตรวจ)
 • การตรวจแบบ NAT ถือเป็นวิธีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่รวดเร็วที่สุด สามารถตรวจได้หลังจากมีีความเสี่ยงประมาณ 5-7 วัน หากรู้ผลแล้ว แนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งด้วยวิธีแรกที่ 1-3 เดือนเพื่อยืนยันผลเลือดอีกครั้ง

speakoutthailand แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงบ่อย ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีทุกๆ 3 เดือน

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี

ข้อดีของการตรวจเลือด HIV มีอยู่มากมาย ทำให้เรารู้สถานะของตัวเองและทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวีมากขึ้น เราได้สรุปประโยชน์ไว้ 7 ข้อ ได้แก่

 • หากผลเป็นลบ และไม่ติดเอชไอวี สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ เช่นใช้ถุงยาง หรือการทานเพร็พเพื่อป้องกัน
 • ไม่เครียด หรือกังวลเกียวกับเอชไอวีว่าตัวเองจะติดไหม
 • เมื่อผลเป็นบวกสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที และไม่ต้องรอให้แสดงอาการ
 • เมื่อรับยาต้าน และได้รับการรักษา จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตอย่างปกติ
 • หากผลเป็นบวกสามารถวางแผนป้องกันคู่ของตนเองติดเชื้อ และชักชวนคู่ไปตรวจเลือดได้
 • เมื่อผลเป็นบวกสามารถวางแผนป้องกันการติดเชื้อไปสู่ลูกได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และการป้องกันตนเอง สามารถถ่ายทอดไปยังเพื่อน คนรัก และคนในครอบครัว
AIDS symptoms

ใครบ้างควรตรวจเอชไอวี

 • ผู้ที่มีคู่นอนมากกว่า 1 คน
 • ผู้ที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา
 • ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่ หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา
 • ผู้ที่สงสัยว่าคู่นอนของตน จะมีพฤติกรรมเสี่ยง
 • ผู้ที่คิดจะตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งของแม่ และลูก

ตรวจเอชไอวีที่ไหน

ปัจจุบันมีนโยบายจากทางภาครัฐ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ณ โรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังค้นหาสถานที่ตรวจไกล้บ้านได้ที่

http://thailandhivtestplace.lovefoundation.or.th/