สิทธิควรรู้! กับสิทธิประโยชน์ในการรักษาเอชไอวี

ทุกคนมีสิทธิการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ไม่ว่าจะสิทธิบัตรทอง ผู้ที่ประกันตนผ่านประกันสังคม และข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ แต่รู้หรือไม่ว่า การรักษานั้นรวมไปถึงการรักษาในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อีกด้วย สิทธิในการรักษาครอบคลุมในด้านใดบ้าง Speak Out Thailand รวบรวมมาให้ทุกคนแล้ว รู้เอาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวเองกันนะคร้าบ

—————————————-
อ่านบทความเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี (HIV Test)
เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Speak Out Thailand
https://www.speakoutthailand.com/hiv-test

– จองตรวจเอชไอวี เพร็พ เป๊ป Online
ได้ที่ www.love2test.org


#เอชไอวี#ตรวจเอชไอวี#HIV#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์