คุณรู้สถานะของคุณรึยัง? Know Your Status!

วิธีที่เราจะรู้ได้ว่าตัวเราเองมีเชื้อเอชไอวีในร่างกายหรือไม่คือการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี หลังจากตรวจหาเชื้อ ผลเลือดสามารถปรากฏออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เป็นบวก (Positve) และเป็นลบ (Negative) แล้วผลลัพธ์เหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้าง?

ผลเลือดเป็นลบ (Negative) หมายความว่าในร่างกายไม่มีเชื้อเอชไอวี หรือเรียกได้อีกอย่างว่า อยู่ในสถานะปลอดเชื้อ หลังจากการตรวจแล้ว แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำในการวางแผนป้องกันตัวเองด้านเพศสัมพันธ์ เช่นการใช้ยาเพร๊พ (PrEP) ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย ข้อควรปฏิบัติอื่น ๆ เพื่อรักษาสถานะการปลอดเชื้อของเราต่อไป

ผลเลือดเป็นบวก (Positive) แปลผลได้ว่ามีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายแล้ว กรณีนี้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันที เพื่อรับยาต้านไวรัสในการควบคุมไม่ให้เอชไอวีทำร้ายร่างกายจนเข้าสู่ระยะเอดส์ จำกัดปริมาณไวรัสในร่างกายจนสามารถเข้าสู่สถานะไม่เจอเชื้อเท่ากับไม่เแพร่เชื้อ (U=U) และจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตที่เหมาะสมต่อสถานะของผู้ติดเชื้อเอง

คนไทยทุกคนมีสิทธิ ตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ตามโรงพยาบาลของรัฐที่ถือสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้ หรือจะเลือกเข้ารับการตรวจตามสถานพยาบาล คลินิกเฉพาะทางที่มีบริการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้ครับ

—————————————-
จองตรวจเอชไอวี เพร็พ เป๊ป Online
ได้ที่ www.love2test.org

– อ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี
เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Speak Out Thailand
https://www.speakoutthailand.com/hiv-test


#ตรวจเอชไอวี#จองตรวจเอชไอวี#love2test#HIVtest