Web Analytics Made Easy - StatCounter

Media Speak OUT

Speak OUT

ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าตัวเองมีผลเลือดเป็นบวก?

หลายคนคงอาจจะกำลังกังวลใจว่า ถ้าวันหนึ่งไปตรวจแล้วรู้ว่าตัวเองมีผลเลือดบวก ควรทำยังไงต่อ? เรามีคำแนะนำดีๆ มาบอกกันเพื่อให้คุณสามารถยิ้มและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันที ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของคุณเ...

Read more
5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทางไปตรวจ HIV

      ขึ้นชื่อว่าจะไปตรวจเอชไอวี หลายคนอาจจะกำลังกังวลว่าจะไปตรวจยังไงดี? ไปแล้วจะเจอสถานการณ์ที่น่ากลัวไหม? แล้วใช้เวลานานไหม? วันนี้เราเลยมีข้อแนะนำ 5 อย่างที่ต้องรู้ เพื่อเตรี...

Read more
เพร็พ ป้องกัน HIV แค่เพียงวันละเม็ด

วัยรุ่นที่อาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของตนเอง และรู้วิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตนเอง เพร็พ กินเพื่อป้องกันก่อนการติดเชื้อเอชไอวี ต้องกินเป็นประจำท...

Read more
ตรวจเลือด และตรวจเอชไอวี มีประโยชน์

ตรวจเลือด HIV อยากตรวจเลือด HIV ต้องทำอย่างไร? ขั้นตอนการตรวจเป็นแบบไหน? จะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรตรวจหรือไม่?  เมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ใช้ถุงยางอนามั...

Read more