On Demand PrEP

ถ้าสามารถวางแผนการมีเพศสัมพันธ์ของตัวเองได้ On Demand PrEP เป็นวิธีที่ใช่สำหรับคุณ

โดยมีสูตรในการกินคือ 2:1:1
▪️2 เม็ดแรก ก่อนมีเพศสัมพันธ์ 2-24 ชั่วโมง
▪️1 เม็ดถัดไป หลังมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว 24 ชั่วโมง
▪️1 เม็ดสุดท้าย หลังจากกิน PrEP ครั้งที่สองไปแล้ว 24 ชั่วโมง

แต่! ถ้ายังคงมีเพศสัมพันธ์ต่อเนื่อง ให้กินอีก 1 เม็ดทุก 24 ชั่วโมง จนกระทั่งวันสุดท้าย แล้วให้กินต่อจากนั้น 2 วัน วันละ 1 เม็ด (ห่างกัน 24 ชั่วโมงเหมือนเดิม)