Web Analytics Made Easy - StatCounter

รับสมัคร

“ Speak OUT Ambassador ” ทั่วประเทศ

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่สนใจสุขภาพทางเพศและเอชไอวี อยากใช้เสียงของคุณร่วมการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดปัญหาเอชไอวี และลดปัญหาการตีตราในสังคม หรือสามารถค้นหาสถานที่ตรวจใกล้บ้านคุณบนเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งขั้นตอนในปัจจุบันนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถรู้ผลได้ภายในวันที่ทำการตรวจ ข้อมูลของคุณจะถูกปกปิดเป็นความลับ

มาเป็น Speak OUT Ambassador เพื่อร่วมกันทำให้ เอชไอวีเป็นศูนย์ มาช่วยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อขยายความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ยิ่งพูด เราก็ยิ่งใกล้

คุณจะได้รับ

  • ร่วมงาน และมีประสพการณ์ กับ Team Speak OUT
  • Hornet พรีเมี่ยม Account 1 ปี
  • Hornet โปรไฟล์จะมี logo ambassador.
  • เสื้อและของรางวัลจาก Speak OUT
  • ร่วมเดินทาง และทำกิจกรรมกับ Love Foundation
  • ของรางวัล จากผู้สนับสนุนมากมาย
ยาเป็ป