U=U ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่👍

เชื้อเอชไอวี เมื่อเข้าสู่ร่างกายของคนแล้ว ทำให้คนนั้นมีสถานะเป็นผู้แพร่เชื้อ หากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันกับผู้ที่ไม่มีเชื้อ ก็สามารถส่งต่อเชื้อและเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นมาได้ แต่ในปัจจุบัน ที่การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้พัฒนามาเรื่อย ๆ ทำให้สามารถรักษาจนผู้ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในสถานะที่ไม่ตรวจเจอเชื้อและไม่แพร่เชื้อ หรือ U=U นั่นเอง

U แรกหมายถึง Undetectable หรือไม่สามารถตรวจเจอเชื้อเอชไอวี

ปกติเชื้อไวรัสจะอยู่ในเลือดมากถึง 200 – 1,000 Copies ต่อเลือด 1 CC

U นี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้มีเชื้อเอชไอวีเข้ารับการรักษาและกินยาต้านไวรัสต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ตัวยาจะกดเชื้อไวรัสให้มีจำนวนน้อยลง เมื่อตรวจเลือดก็จะพบว่ามีไวรัสเหลือต่ำกว่า 50 Copiesหรือต่ำกว่านั้น ขึ้นอยู่กับว่าชุดทดสอบตรวจพบค่าต่ำสุดได้ที่เท่าไหร่

สังเกตได้ว่าเชื้อไม่ได้หมดไปจากร่างกายเสียทีเดียว แต่เหลือน้อยมากจนประเมินให้เป็นการ ‘ตรวจไม่เจอ’ ได้

U ที่สอง Untransmittable ก็คือไม่สามารถแพร่เชื้อต่อได้

เมื่อเชื้อเอชไอวีในร่างกายมีจำนวนลดลง ความสามารถในการแพร่เชื้อก็จะลดลงตามไปด้วย เพราะฉะนั้น การคงอยู่ในสถานะ U=U จึงเป็นผลดีต่อทั้งตัวผู้มีเชื้อเอชไอวีและคู่ นอกจากจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้ว ยังส่งผลให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี มีสุขภาพจิตดีขึ้น คลายความกังวล และใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสุขครับ

—————————————-
อ่านบทความเกี่ยวกับ U=U
เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Speak Out Thailand
https://www.speakoutthailand.com/uequalu

– จองตรวจเอชไอวี เพร็พ เป๊ป Online
ได้ที่ www.love2test.org


#ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่#UequalU#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์#เอชไอวี#HIV