✨ U=U (ไม่เจอ = ไม่แพร่) คืออะไร?

ยังคงมีความเข้าใจในปัจจุบันอยู่ว่า ถ้าได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีแล้ว จะไม่สามารถมีทางเยียวยารักษาให้ดีขึ้นได้จนกระทั่งร่างกายของผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสเอชไอวีต้องเข้าสู่ระยะโรคเอดส์ไปในที่สุด

แต่ความจริงแล้ว มีวิธีที่สามารถรักษาให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวเป็นปกติ และไม่ส่งต่อเชื้อไวรัสเอชไอวีไปสู่คนอื่นได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการทำให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯอยู่ในสถานะ ‘ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่’ หรือ ‘U=U (Undetectable=Untransmittable)’ นั่นเอง

สถานะ U=U จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อฯ มีวินัยในการกินยาต้านไวรัส ตรงเวลา ไม่ขาดยา และกินยาสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ตัวยาต้านไวรัสที่กินเข้าไปจะช่วยกดปริมาณเชื้อไวรัส จากที่ปกติจะมีเชื้ออยู่ในเลือดประมาณ 200 – 1,000 Copies ต่อเลือด 1 CC การกินยาอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เชื้อลดเหลือ 50 Copies หรือต่ำกว่านั้น (ปริมาณเชื้อที่วัดได้ขึ้นอยู่กับชุดทดสอบที่เลือกใช้) ด้วยจำนวนเชื้อในปริมาณที่น้อยลงจนอยู่ในระดับที่อาจเรียกได้ว่า ‘ตรวจไม่เจอ’ จะไม่ทำให้เกิดการส่งต่อเชื้อไปสู่คนอื่นได้

นอกจากการกินยาอย่างสม่ำเสมอแล้ว พฤติกรรมอื่น ๆ อย่างการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายที่ถ้าปฏิบัติร่วมด้วยก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายเข้าสู่สถานะ U=U ได้ดีขึ้นเช่นกัน แม้จะไม่สามารถกำจัดเชื้อให้หมดไปจากร่างกายได้ แต่สถานะ U=U ทำให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และปลอดความกังวลใจที่จะส่งต่อเชื้อได้ครับ

————————————————-
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ U=U เพิ่มเติมที่นี่
เว็บไซต์ www.speakoutthailand.com/uequalu

จองคิวตรวจ HIV รับยา PrEP ยา PEP ฯลฯ
สะดวก ง่าย และเป็นความลับ คลิก!
https://love2test.org/th/clinic


#ไม่เจอเชื้อไม่แพร่เชื้อ#Undetectable#Untransmittable#เอชไอวี#HIV