3 วิธีตรวจHIVที่ควรรู้ 😀

ปัจจุบันวิธีตรวจ HIV ที่เป็นที่รู้จักนั้นมีทั้งหมด 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมี Window Period หรือระยะฟักตัว คือ ‘ระยะที่ยังตรวจหาเชื้อไม่เจอ แม้จะมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว’ ที่แตกต่างกันออกไป แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาว่าคุณควรเข้ารับการตรวจแบบไหน 👨‍⚕️

💉NAT (Nucleic Acid Testing) วิธีนี้ใช้ตรวจได้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงมาแล้วประมาณ 5-7 วัน โดยตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอชไอวี 🦠 ด้วยการตรวจปริมาณของเชื้อและตรวจการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ปัจจุบันถือเป็นการตรวจหาเชื้อ HIV ที่เร็วที่สุด 👏

💉Anti-HIV ตรวจโดยการหาว่าภูมิต้านทานในเม็ดเลือดขาวที่สามารถต้านทานต่อเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในร่างกาย ผ่านการตรวจเลือด วิธีนี้จะใช้สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อมาแล้วประมาณ 2-6 สัปดาห์ 🗓

💉PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นการตรวจหาเชื้อที่สารพันธุกรรม วิธีนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค ใช้ตรวจได้ตั้งแต่เด็กทารกหลังคลอดที่อาจได้รับเชื้อจากแม่ 👶 จนถึงผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์เป็นต้นไป

—————————————-
อ่านบทความเกี่ยวกับตรวจเอชไอวี (HIV)
เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Speak Out Thailand 💙
https://www.speakoutthailand.com/hiv-test

#HIV#ไวรัสเอชไอวี#โรคเอดส์#ติดเชื้อเอชไอวี#รักษาเอชไอวี#ตรวจเอชไอวี